در تدوین طرح کسب و کار به منظور پیشگیری از شکست باید قبل از اجرای ایده با توجه به معیار‌های مناسب، آن را ارزش‌گذاری و امکان‌سنجی کنید.  شاید تا به حال ایده‌های شکست‌ خورده‌ی بسیاری داشته‌اید. احتمالا در مورد شکست آن‌ها خودتان را سرزنش می‌کنید که شاید اگر زحمت بیش‌تری کشیده بودید، به نتیجه می‌رسیدند. کم‌کاری همیشه دلیل شکست نیست. بعضی از ایده‌ها به ذات محکوم به شکست هستند. ولی چگونه می‌توان به ارزش ایده‌ها قبل از اجرا پی برد؟  در این روز‌ها که تب استارتاپ و کارآفرینی بسیار داغ شده است، ایده‌های بسیاری به همان سرعت که گوش را کر می‌کنند، از یاد هم می‌روند. تنها درصد اندکی از استارتاپ‌ها به مرحله‌ی سود‌دهی مناسب می‌رسند و پتانسیل تبدیل شدن به بنگاه اقتصادی ‌بزرگ را دارند. اما تفاوت استارتاپ‌هایی که به شرکت‌های بزرگ تبدیل می‌شوند با آن‌هایی که شکست می‌خورند چیست؟ شاید بخت و اقبال استارتاپ‌های موفق در مواردی مثل اولین بودن یا فرصت‌های منطقه‌ای را بیان کنید. ضمن قبول ادعای فوق، اما همه‌ی استارتاپ‌های جدید موفق نبوده‌اند. بهتر است قبل از شروع هر فعالیتی برای اطمینان از امکان موفقیت آن، پاسخ سوالات زیر را به دست آورید.