دستی کشیدن

دستی کشیدن

نحوه دستی کشیدن یکی از کارهایی است که هر راننده ای به راحتی انجام می دهد ولی آیابطور صحیح انجام می شود یانه در بیشتر مواقع دستی کشیدن بطور صحیح انجام نمی شود و همین امر باعث خطرات فراوانی می شود که در این ویدیو روش صحیح دستی کشیدن آموزش داده می شود. ...

ادامه خواندن