دستی کشیدن

دستی کشیدن

نحوه دستی کشیدن یکی از کارهایی است که هر راننده ای به راحتی انجام می دهد ولی آیابطور صحیح انجام می شود یانه

در بیشتر مواقع دستی کشیدن بطور صحیح انجام نمی شود و همین امر باعث خطرات فراوانی می شود که در این ویدیو روش صحیح دستی کشیدن آموزش داده می شود.

ارسال یک دیدگاه

در روزگاری که رانندگی جزو مهمترین ارکان نظام زندگی شده است.یادگیری صحیح واصولی آن در ارجحیت می باشد پس با ما یک رانندگی حرفه ای و بدون استرس را تجربه کنید که هر کدام از این تجربه ها صرفه جویی های بسیاری در زمان و پول شما خواهد داشت.